Sunday Programs

_program-monday

Message From Pastor

Upcoming

BGC News Update

https://www.youtube.com/watch?v=saDooiXgbJ4
https://www.youtube.com/watch?v=saDooiXgbJ4

ข่าวสารล่าสุด

8 มกราคม Hello 2018 เปิดรอบนมัสการแรกของปี มีพี่น้องมาร่วมกันอธิษฐานเช้าและนมัสการด้วยใจชื่นชมยินดีมีการอธิษฐานเผื่องานรับใช้และทิศทางของคริสตจักร ในปี 2018
14 มกราคม วันเด็ก วันครู คริสตจักรได้จัดงาน “ขอบคุณครูผู้เสียสละ” และในโอกาสนี้ คริสตจักรได้มอบเงินสนับสนุนการผลิตสื่อคำสอน superbook ที่ทางคริสตจักรเด็กของเราใช้อยู่ด้วย
4 กุมภาพันธุ์ BGL.การประชุมผู้นำ ระดับพี่เลี้ยงขึ้นไป ที่มีความตั้งใจร่วมเป็นพระพรงานรับใช้ด้านการอภิบาล ดูแลฝูงแกะของพระเจ้า การประชุมครั้งแรกของปีนี้ สมาชิกได้รับทิศทาง งานรับใช้ในปี 2018
11 กุมภาพันธุ์ Valentine’s day คริสตจักรมีงานประกาศวาเลนไทน์ชื่องาน endless love โดยจัดมินิคอนเสริตสไตล์เรโทร ในงานนี้มีผู้สนใจต้อนรับพระเยซูคริสต์หลายท่าน โดยในช่วงอาหารเที่ยงมีพี่น้องได้เป็นพระพรเลี้ยงอาหารกลางวันอีกด้วย

Resources

Sermon

Sunday Bible Study

Tithes & Offerings

613-218597-0

Account Name : By Grace Church

404-389492-5

Account Name : By Grace Church

Map