คริสตจักรโดยพระคุณนมัสการทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00-12.30น. กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมรองรับคะ