อาจารย์โปร เกรียงไกร สุพิพัฒน์โมลี ต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อปี คศ.1987 ท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและเรียบง่ายเสมอมา ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และสถาบันศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อีกสองสถาบัน
ท่านมีของประทานการเป็นศิษยาภิบาล ท่านรับลักษณะความเป็นผู้เลี้ยงของพระเยซูมาเป็นต้นแบบในการรับใช้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้า ซึ่งได้ส่งผลให้คนมากมายได้รู้จักพระเยซูคริสต์ และดำเนินชีวิตติดตามพระองค์
ท่านได้รับใช้พระเจ้าในกรุงเทพมหานครและมีส่วนสนับสนุนคริสตจักรในต่างจังหวัด เป็นเวลากว่า 26 ปีแล้ว
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งศิษยาภิบาลคริสตจักรโดยพระคุณ ตามการทรงเรียกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านมีนิมิตและภาระใจในอภิบาล สั่งสอนให้สมาชิกดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างมีชัยชนะ และสนับสนุนให้สมาชิกได้รับใช้พระเจ้าตาม ตะลันต์ของประทานและความสามารถตามการทรงเรียกของแต่ละบุคคล เพื่อให้สมาชิกได้รับพระพรและความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้า
อาจารย์เกรียงไกรสมรสแล้วกับ อาจารย์พิมพลอย สุพิพัฒน์โมลี สุภาพสตรีผู้ที่มีหัวใจอภิบาลสูง ทุกคนที่ได้ร่วมรับใช้กับท่านจะรักท่าน ด้วยความสุภาพ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน ซึ่งทำให้ผู้คนเกิดกำลังใจเสมอเมื่อพบเห็น ภาพของท่านที่คนได้เห็นอยู่เสมอคือ การนั่งให้คำปรึกษาแก่ผู้คน ให้ดำเนินชีวิตที่รักและไว้วางใจในพระเจ้าอยู่เสมอ
และท่านทั้งสองมีบุตรชายคนเดียวตอนอายุ 36 ปี โดยพระเจ้าได้ให้นิมิตแก่ท่านในคืนวันหนึ่ง เป็นภาพ “พระหัตถ์ของพระเจ้าอุ้มทารกเด็กผู้ชายตัวแดงๆมายืนให้” ท่านจึงตั้งชื่อลูกว่า “หัตถฤทธิ์” และมีชื่อเล่นว่า “น้องวิคเตอร์” เมื่อปี 2006 มีผู้เผยพระวจนะชื่อ ซินดี้ เจคอบ ได้วางมือพยากรณ์ว่า “เด็กคนนี้จะโตขึ้นเป็นเหมือนกษัตริย์โยซิยาห์ในการรับใช้พระเจ้า”

ทั้งครอบครัวของท่านมีความตั้งใจเสมอมาว่า “ข้าพเจ้าและครอบครัวจะปรนนิบัติพระเจ้า”

63426_10200393769598081_530970046_n