ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจ

เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น.

ณ ห้องประชุม BGC Hall ชั้น 3 The Jas รามอินทรา
ถ.ลาดปลาเค้า

กรุณาใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า

หากท่านใดมีอาการป่วย หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด
ให้ท่านนมัสการพระเจ้าที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสด

ทาง Facebook Fanpage
คริสตจักรโดยพระคุณ – By Grace Church

หรือ Youtube Channal
By Grace Church

ขอพระเจ้าอวยพร